Община „Тунджа” подготви парцели за продажба в лесопарк „Бакаджик”

chelen 2Община „Тунджа” е на кракча от реализиране на идеята да оживи лесопарк „Бакаджик” , като предостави на потенциални инвеститори парцели за застрояване. На Експертен съвет вече са приети като техническо решение двата подробни устройствени плана за застрояване на лесопарк „Бакаджик”, съобщи главният архитект на общината Димитър Бъчваров., като поясни, че те са в съответствие с дейдствищия от 209 г. Общ устройствен план.

Единият терен е разположен почти на билото на лесопарка – той се намира на съществуващия път  между хотелски комплекс „Ямболен” и бившата резиденция. Целият терен е 35 дка и е разделен на 27 парцела с големина от 400 кв. м до 2700 кв. м. Главният архитект поясни, че за градоустройствен гръбнак на разработката се използва съществуващ горски път, като парцелите са разположени над и под него.

Идеята е парцелите да бъдат закупени от потенциални инвеститори и в тях да се построят жилищни или почивни сгради. Предвидено е застрояването да бъде с височина до 7 метра, проектантите предлагат 30 % плътност, но Експертният съмвет реши тя да бъде до 20 %.

Вторият имот, който е предвиден като зона за отдих, се намира около пътя за паметника. Той е по-стръмен, с югоизточно изложение, в него са предвидени 14 парцела с големина от 700 до 1700 кв. м.

Предстои да бъдат подготвени схеми за електро и ВиК – захранване, тенденцията е да се приключи процедурата и терените да бъдат обявени за продажба, поясни още арх. Бъчваров.

Смяната на предназначението на земята ще става от инвеститорите, общината няма да се ангажира с тази процедура.

След приключване на процедурата по обявяване, ще тлябва Общински съмвет да вземе решение за продажба, за да се назначи оценка на парцелите и едва тогава те ще могат да бъдат обявени на търг. Това вероятно ще стане в началото на следващата година.

Тези терени няма да засегнат сегашните свободни зони за отдих, които се ползват при рокерския събор.

В тези терени и сега има сгради, повечето от които не са действащи, а са затворени и занемарени от своите собственици, ние искаме този лесопарк да стане една жива зона за отдих, която да работи за хората и да се опазва и природната среда, коментира кметът на общината Георги Георгиев. Той припомни, че през пролетта на следващата година на Бакаджик ще бъде изграден посетителски център по един от трансграничните проекти на общината.

About the Author :