Община „Тунджа“ осигурява работа на още 22 младежи

 

„Тунджа“, 05.08.2021 г.

Община „Тунджа“ има одобрена заявка за 22 работни места на длъжност „Работник-поддръжка” по Проект „Нова възможност за младежка заетост”.

Работните места ще бъдат разпределени в 11 села – Асеново, Ботево, Голям манастир, Завой, Златари, Каравелово, Робово, Скалица, Сламино, Хаджидимитрово, Чарган, едно от тях ще бъде към общинска администрация.

 

В момента тече подбор на лицата, а самото назначаване се очаква да стане до месец.

По същия проект, но по подадена предходна заявка, в 15 села на общината работят 30 младежи, а един е назначен към Общински съвет „Тунджа“.

От началото на годината до момента има успешно приключил проект „Нова възможност за младежка заетост” за още 12 души, на които са издадени сертификати за работници поддръжка.

About the Author :

Leave a reply