Община “Тунджа” осигурява заетост на още 13 младежи и 11 наставници

“Тунджа”, 6. 07.2020 г.

Община “Тунджа” ще назначи още 13 младежи и 11 наставници по проект „Нова възможност за младежка заетост“. На 06.07.2020 г., общината подава нова заявка  по проекта по приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“. Ще бъдат назначени нови 13 лица на длъжност „Работник-поддръжка“ и 11 наставници в 11 населени места. Младежите ще работят в продължение на 6 месеца, на 8-часово работно време в селата Ботево, Гълъбинци, Голям манастир, Завой, Златари, Каравелово, Коневец, Робово, Сламино, Тенево и Хаджидимитрово.

Община „Тунджа“ вече има успешно приключила заявка и обучени 11 лица по проекта, на които са издадени сертификати „Работник поддръжка“. Така, с третата поредна заявка на община „Тунджа“ по проекта, общият брой работници става 44, като са включени и 31 наставника в 24 населени  места.

Проектът дава възможност за заетост под наставничество на младите хора на територията на общината, а активната работа на младежкия медиатор в община „Тунджа“, назначен по Национална програма „Активиране на неактивни лица“, допринася за неговата успешна реализация.

About the Author :

Leave a reply