Община “Тунджа” осигурява безплатни летни лагери на учениците

P1040022Над 160 тунджански деца от общинските училища ще почиват, спортуват, творят и ще се забавляват безплатно през ваканционните месеци в рамките на програма за организиран летен отдих на ученици.

В началото на месец юни стартира първата анимирана интерактивна ваканционна програма за организиран летен отдих на ученици от община „Тунджа“. В базата на Посетителския туристически център в лесопарк Бакаджик ще  бъдат проведени 10 лагерни смени – по една за всяко от учебните заведения на общината. В рамките на организирания летен отдих в продължение на пет дни с групите ще работят по двама аниматори и двама педагози. В заниманията на учениците са включени поредица от активности, свързани с формиране на нови знания  и умения. Ще бъдат използвани пълноценно даденостите и възможностите на Посетителския център, който разполага с богат набор от нагледни и технически средства за представяне на природното многообразие на региона.

Центърът е създаден по проект на община „Тунджа“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. В рамките на програмата ще бъдат организирани и проведени още пленер и спортен турнир за ученици от всички общински училища.

Ресурсът за програмата ще бъде осигурен от Фонда за подпомагане на ученици и студенти с високи постижения в образованието и в неравностойно социално положение. Средствата са набрани изцяло от благотворителност. Подборът на децата, които ще бъдат включени във ваканционна програма за организиран летен отдих на ученици от община „Тунджа“ се извършва изцяло от екипите на учебните заведения.

 

About the Author :