Община “Тунджа” обяви графика на почивките на детските градини

 

Г Р А Ф И К

на неработните дни за месец юли – август 2014 година

за детските градини в Община „Тунджа”

 

 

 

 

населено място

 

име на детската градина

 

няма да работи: от дата до дата:

1. с. Безмер ЦДГ „Атанас Христов” 01.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
2. с. Ботево ЦДГ „Слънце” 06.08.2014 г. – 04.09.2014 г. вкл.
3. с. Бояджик ЦДГ „Радост” 01.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
4. с. Веселиново ОДЗ „Дечка Сюлемезова” 21.07.2014 г. – 22.08.2014 г. вкл.
5. с. Генерал Инзово ЦДГ „Детелина” 01.08. 2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
6. с. Дражево ЦДГ „Пролет” 01.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
7. с. Кабиле ЦДГ „Изворче” 01.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
8. с. Крумово ЦДГ „Люляче” 30.07.2014 г. – 22.08.2014 г. вкл.
9. с. Козарево ЦДГ „Мики Маус” до 14.07.2014 г. вкл. в ремонт
10. с. Кукорево ОДЗ „Щурче” в зависимост от началото на ремонта
11. с. Маломир ЦДГ „Звънче” 01.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
12. с. Окоп ЦДГ „Усмивка” 04.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
13. с. Победа ЦДГ „Здравец” 01.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
14. с. Роза ЦДГ „Роза” 01.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
15. с. Скалица” ЦДГ „Звездица” 04.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
16. с. Тенево ЦДГ „Кольо Тенев” 04.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
17. с. Ханово ЦДГ„Валентина Терешкова” 04.08.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.
18. с. Чарган ЦДГ „Иглика” 28.07.2014 г. – 29.08.2014 г. вкл.

 

 

 

About the Author :