Община „Тунджа“- общината, която подкрепя своите ученици

1На 20 септември 2019 година Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“ за пореден път удостои със стипендии и еднократно финансово стимулиране двадесет и трима ученици за постигнати високи резултати в образованието и спорта, както следва:

С Еднократно финансово стимулиране за отговорно отношение към учебния процес и отличен успех, по реда на чл. 2, ал. 2 от Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици и студенти от община „Тунджа”, в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., на:

 1. 2Габриела Георгиева Йовчева – с. Ботево, община „Тунджа“
 2. Иванина Живкова Иванова – с. Победа, община „Тунджа“
 3. Йорданка Марчева Марчева – с. Стара река, община „Тунджа“
 4. Петър Георгиев Йовчев – с. Ботево, община „Тунджа“
 5. Иван Любчев Люцканов – с. Роза, община „Тунджа“
 6. Калоян Стоянов Монев – с. Каравелово, община „Тунджа“
 7. Иван Добрев Добрев – с. Роза, община „Тунджа“
 8. Мария Анкова Колева – с. Генерал Инзово, община „Тунджа“
 9. Христо Христов Данчев – с. Веселиново, община „Тунджа“

10. Динка Добрева Добрева – с. Роза, община „Тунджа“

11. Амдие Кирилова Славова – с. Коневец, община „Тунджа“

12. Нели Георгиева Димитрова – с. Генерал Тошево, община „Тунджа“

513. Ани Георгиева Колева – с. Генерал Тошево, община „Тунджа“

14. Мария Иванова Щерева – с. Стара река, община „Тунджа“

15. Катерина Станчева Станчева – с. Калчево, община „Тунджа“

С Еднократно финансово стимулиране за отговорно отношение към учебния процес и отличен успех, по реда на чл. 2, ал. 2 от Правила за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици и студенти от община „Тунджа”, в размер на 100 /сто/ лв., на:

 1. Руска Атанасова Василева – с. Генерал Инзово, община „Тунджа“
 2. Исус Атанасов Василев – с. Генерал Инзово, община „Тунджа“
 3. Марияна Радостинова Кирова – с. Генерал Инзово, община „Тунджа“
 4. 6Георги Радостинов Иванов – с. Калчево, община „Тунджа“
 5. Ива Атанасова Цонева – с. Стара река, община „Тунджа“
 6. Явор Стоянов Иванов – с. Стара река, община „Тунджа“
 7. Християна Миленова Неделчева – с. Стара река, община „Тунджа“.
 8. Васко Атанасов Василев – с. Генерал Инзово, община „Тунджа“

Община „Тунджа“ е първата, а може би и единствената община в България, която подпомага ученици и студенти с високи постижения със стипендии и еднократно финансово стимулиране, като средствата за тях се събират на ежегодно провежданите Благотворителни балове.

Само през мандат 2015-2019 са събрани средства в размер на 189 181 лева, с които са подпомогнати 484 деца и младежи.

7

 

 

About the Author :

Leave a reply