Община “Тунджа” назначи по проект нови работници към общинското звено “БКС”

От 03.07.2020 г., за срок от 10 месеца, са назначени 9 лица на длъжност „Работник озеленяване“ по Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е одобрен от „МИГ-Тунджа” чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие. Две от лицата са в две от населените места на територията на община „Тунджа“- Завой и Кабиле и ще извършават озеленителни работи, обхващащи изграждането, поддържането и обзавеждането на паркове, градини, лесопаркове, крайпътни насаждения и защитни пояси на територията на съответното населено място. Останалите седем работници са назначени към общинско мобилно звено „БКС“ като допълнитена група, която ще подсили работата  на звеното. През тази седмица новоназначените работници работиха на язовир в с. Калчево – почистване на язовирна стена, в селата Веселиново, Завой и Ханово – почистване на общински път и една част на язовир с. Калчево, гробищен парк в с. Симеоново и почистване и изрязване на клони и дървета в с. Крумово. Задачите се разпределят в началото на седмицата по докладни записки от кметовете и по жалби от граждани.

About the Author :

Leave a reply