Община “Тунджа” награди просветни и културни дейци

DSC03417Със заповед на кмета Георги Георгиев община “Тунджа” награди дейци на образованието и културата по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Грамота на Община „Тунджа“ и протоколен паметен знак:

Петя Михайлова Динева – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;

Галина Цветкова Михайлова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;

Мария Недева Вангелова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;

Инж. Татяна Тодорова Жекова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;

Диана Николова Панайотова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;

Величка Йорданова Александрова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;

Христо Тотев Христов – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;

Кукерска група, с. Чарган;

Народно читалище „Паисий Хилендарски-1928“, с. Миладиновци;

Иво Савчев Пашов – художествен ръководител на танцови състави при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;

Куман Христов Куманов – музикант от село Коневец; Росица Георгиева Кралева – читалищен секретар на НЧ „Светлина – 1928“, с. Безмер.

За принос в област „Образование” с Грамота на община „Тунджа“:

Валентина Георгиева Динева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;

Валентина Пеева Сарайдарова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;

Татяна Димитрова Неделчева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;

Радослава Иванова Стоянова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  с. Бояджик;

Диана Димитрова Паскалева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;

Виолета Добрева Добрева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;

Снежана Стоянова Костова – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;

Милена Георгиева Георгиева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;

Радина Стойчева Чанева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;

Ирина Иванова Тотева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;

Добринка Славова Панева –учител в ДГ „Щурче“, с. Кукорево;

Стоянка Вълева Чирпанлиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

Диана Николова Гечева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

Светослава Василева Михова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

Юлия Пенчева Кирова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

Паулина Павлова Чорбаджийска – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

Нели Костова Стоянова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

Мария Петрова Георгиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле.

За принос в област „Култура” с Грамота на община „Тунджа“:

Минка Димова Тачева – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;

Калудка Христова Христова – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;

Иван Панайотов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;

Динка Иванова Илкова – културен деец и поетеса от село Победа;

Петра Вълева Проданова – културен деец от село Дряново;

Антон Владов Донев – дългогодишен учител и председател на читалищно настоятелство при НЧ „Христо Ботев – 1929“, с. Сламино;

Илия Тенев Кованджиев – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“, с. Дражево;

Събка Куртева Колева – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“, с. Дражево;

Атанаска Паскова Стоянова – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“, с. Дражево;

Радка Георгиева Маринова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;

Радка Желязкова Косева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;

Иван Вълчев Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;

Йовелина Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;

Цветомира Колева Колева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;

Денис Колев Колев – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;

Йоан Иванов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;

Валентин Атанасов Атанасов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;

Маноела Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;

Валентин Стоянов Велев – самодеец при НЧ „Светлина – 1929“, с. Калчево и участник в кукерска група;

Ивет Динкова Динева – самодеец при НЧ „Просвета – 1910“, с. Тенево;

Димка Иванова Пеева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;

Дора Иванова Колева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;

Галина Вълова Ганева – читалищен секретар при НЧ „Отец Паисий – 1926“, с. Завой;

Фолклорна певческа група при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;

Фолклорна певческа група при НЧ „Пробуда – 1930“, с. Болярско;

Георги Великов Желязков – самодеец при НЧ „Д-р П. Берон – 1941“, с. Коневец;

Ганка Димитрова Чемширова – дългогодишен читалищен секретар на НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;

Янка Йорданова Балева – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;

Стоилка Матеева Карагьозова – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;

Фолклорна певческа група при НЧ „Васил Левски – 1931“, с. Победа;

Фолклорна певческа група при ПК „Дълголетие“, с. Роза;

Танцав състав „Усмивка“ при НЧ „Светлина – 1929“, с. Роза;

Кольо Стоянов Колев – председател на читалищното настоятелство при НЧ „П.Р. Славейков – 1928“, с. Гълъбинци;

Петранка Митева Колева – председател на читалищното настоятелство при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;

Веселина Иванова Димитрова – читалищен секретар при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;

Стоянка Пенева Тодорова – самодеец и ръководител на група за автентичен фолкор при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;

Добрина Кунева Жекова – самодеец при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;

Марийка Кирчева Георгиева – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;

Гена Бинева Иванова – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;

Радка Цвяткова Белева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Ботево;

Еленка Йорданова Недева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Ботево;

Дочка Димитрова Георгиева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Ботево;

Ганчо Иванов Филипов – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“;

Мирослав Росенов Димитров – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“.

DSC03421 DSC03427 DSC03431 DSC03437 DSC03439 DSC03444 DSC03448 DSC03454 DSC03459 DSC03460 DSC03462 DSC03467 DSC03470 DSC03472 DSC03474 DSC03475 DSC03476 DSC03478 DSC03479 DSC03481

 

About the Author :