Община “Тунджа” набира предложения за подготовката на бюджет 2016

О    Б    Я    В    Л    Е    Н    И    Е 

В изпълнение на заповед № РД-1484 от 11.11.2015 г.

на кмета на община „Тунджа”

се набират

П    Р    Е    Д    Л    О    Ж    Е    Н    И    Я

 по подготовката на проект за бюджет

на община „Тунджа“ за  2016 г.

Предложенията могат да се направятв писмен вид до кмета или кметския наместник на населеното място, както и в информационния център на Община „Тунджа” в град Ямбол в срок до 26.11.2015 г.

Общинска администрация „Тунджа“

About the Author :