Община “Тунджа” кани на публично разглеждане на предложението за такса за битови отпадъци

О Б Я В А

Tundja3На 21.11.2016 г. /понеделник/  от 13.30 часа  в  залата  на  Община „Тунджа“ – Ямбол

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

П У Б Л И Ч Н О    Р А З Г Л Е Ж Д А Н Е

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  НА  ОБЩИНА „ТУНДЖА”  ЗА 2017 ГОДИНА

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ   ДА  ВЗЕМАТ  УЧАСТИЕ  В РАЗГЛЕЖДАНЕТО.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

About the Author :