Община “Тунджа” кани на публично обсъждане на проекта на Бюджет 2017

П О К А Н А

Кметът на Община Тунджа, на основание чл.84, ал.6 и във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ

НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2017 ГОДИНА

Обсъждането ще се състои на 05.01.2017г. /четвъртък/ от 11.00 часа  в  залата  на  Община Тунджа – Ямбол

Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането на бюджета за 2017г.

   ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ /п /    

                            КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”    

About the Author :

Leave a reply