Община „Тунджа“ кандидатства с нов проект

DSC00544Община „Тунджа“ разработи и представи пред СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа“ нов проект – „Повече възможности за масов спорт и оползотворяване на свободното време на младите хора на територията на МИГ „Тунджа”. Стойността на проекта е 85 812.50 лева.

Основната цел е да бъде подкрепено развитието на алтернативните форми на спорт в свободното време на младите хора от селата Безмер, Бояджик, Крумово, Кукорево, Меден кладенец, Победа, Роза, Тенево, Чарган.

Ще бъде осъществена нова инвестиция в потенциала за развитието на спорта и спортните дейности чрез изразяване на социалния характер при провеждане на общинските политики в областта на спорта. По този начин ще се подпомогнат футболните отбори от деветте населени места при провеждане на спортни инициативи. Ще се насърчи развитието на масовите спортни дейности. Футболните и спортните терени ще придобият по-добър и приветлив облик при провеждането на общински, областни и зонални първенства по футбол.

Предвидено е закупуване на машини, оборудване и обзавеждане: 5 броя трактори за косене, комплект футболни врати и мрежа за вратите; 20 броя покрити скамейки за резервни играчи; 10 броя стена за пряк свободен удар, комплект корнер флагчета и  футболни топки. По проекта е предвидено закупуване и на модулно сглобяема конструкция за съблекалня.

 

About the Author :