Община „Тунджа“ е домакин на среща по международен проект

DSC07697Община „Тунджа” е домакин на среща по международния проект „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“,  финансиран по Програма ЕРАЗЪМ +.

В периода 9 – 12 май 2017 година, гости на общината са представителите на 4 държави – Испания, Румъния, Италия и Турция. Днес те присъстваха на брифинга на общината и бяха представени пред медиите.

DSC07699Проектът „Мост между културите – метод на необходими политики и стратегии за включване на ученици и техните родители от ромски произход в образователната система“ има за цел да насърчи културното многообразие и междукултурния диалог, като средство за борба срещу социалното изключване, пред което са изправени младите роми; подобряване на образователното равнище и условията на живот на ромите; активно участие на преподавателския състав в дейности за интеркултурното образование; промяна на нагласите и съзнанието на ромските семейства във връзка с важността на образованието като основен инструмент за постигане на по-добра интеграция.

DSC07701Водещата организация в него е Регионална администрация в сферата на образованието, науката, културата и спорта – област Валенсия, Испания. Тя представлява образователната структура на регионално ниво, отговаряща за образователните политики, научните изследвания, популяризиране на културното наследство и дейности в сферата на спорта в Регион Валенсия.

DSC07702Друг партньор по проекта е Училищният Инспекторат от област Алба – Румъния. Той представлява Румънска правителствена служба, която работи на подчинение на Министерството на образованието и следи за качеството на образованието, прилагано в учебните заведения.

В проекта е включена освен община „Тунджа“ и община Сидерно – Италия, представлявайки институционалния орган, който изпълнява местни и европейски политики в сферата на  социалното, икономическото и образователното развитие на общността, с акцент към развитието на младите хора, подобряване на професионално им ниво и осигуряване на възможности за работа.

Партньор по проекта е и областна администрация на област Конак – Република Турция. Тя е една от 30-те области на Измир. Администрацията координира всички дейности в област Конак, с население от 781 363 души. Управлява и  координира всички структури в сферата на образованието, здравеопазването, сигурността, управлението при кризи, околната среда, обществените работи, културата, туризма и т.н.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев пожела на работната група по проекта спорна работа и ползотворно сътрудничество, както и до сега.

Тази международна среща е една от основните  дейности по проекта, като в рамките на дните между 9 и 12 май международните партньори ще вземат участие в няколко събития, организирани от община „Тунджа“.

В първия ден от програмата е предвидено посещение в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, където пред гостите ще бъде представен учебен процес. Планирано е и посещение на детска градина в с. Хаджи Димитрово. На 10 май ще се проведе международна работна среща на тема: „Европа 2020 и възможностите за включване на ромските ученици и техните родители. Европейски оперативни програми в България”. След нея чуждестранните партньори по проекта ще посетят ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  с. Веселиново и Общински център за изкуство и извънучилищна дейност с. Кабиле. През втория ден те ще се запознаят и с ценните експонати на Националния археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”.

На 11 май в Скалица гостите ще посетят СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица, където ще има представяне на учебната програма и ще видят лозовите насаждения за учебна практика. След това в селото ще се проведе форум и хепънинг, на който ще се представятолклорни изпълнения на деца от детските градини  и ученици, представящи ромски и български традиционни обичаи и танци.

About the Author :

Leave a reply