Община „Тунджа“ депозира проект по Схема „Училищен плод”

DSC00544Община „Тунджа” за пета поредна година разработи, депозира проект и пое ангажимент да гарантира дългосрочна устойчивост на Схемата „Училищен плод” в учебните и детските заведения от общинската образователна структура.

Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и с национално съфинансиране от държавния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Прилага се през учебната година и включва периода от 15 септември 2014 г. до 31 май 2015 г.

Чрез нея се инвестира в грижата за здравето на най-малките, като се насърчава консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред децата от първа до подготвителна група в детските градини, както и за децата от полудневните подготвителни групи и учениците от І-ви до ІV-ти клас в училищата. Това е най-подходящата възраст за въздействие върху хранителните навици на децата.

В целевата група по схемата през учебната 2014 – 2015 година са включени общо 1 064 деца и ученици от общинските детски градини и училища, като финансовата помощ, за която се кандидатства, е 29 036.56 лв., или 27.29 лв. на всяко дете за периода на реализация на проекта.

Планирани са общо по 40 доставки на пресни плодове по график във всяко от учебните заведения при спазване на изискването за предлагане на децата и учениците минимум четири различни вида плодове месечно.

В изпълнение на Националната стратегия за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци, учебните заведения, които участват, осигуряват и прилагането на съпътстващи педагогически мерки, организират приемането и проверката на качеството и количеството на плодовете и зеленчуците, които се предоставят по схемата.

About the Author :