Община “Тунджа” въвежда допълнителни мерки за подкрепа

Медицинските сестри от детските градини на община „Тунджа” също ще бъдат на разположение на населението, координирано с кметовете на населените места. Осигурени са безконтактни термометри, още лични предпазни и дезинфекционни средства за селата. Това са част от мерките за консолидиране на всички общински и общностни ресурси за справяне с тежката и нетипична ситуация. Налице е пълна съпричастност, разбиране и единодействие на институциите, организациите и населението. Общинската администрация, кметовете на населени места, кметските наместници, доставчиците на социални услуги, ръководителите и екипите на социалните центрове, здравните работници, директорите на учебни и детски заведения, секретарите на читалища, здравните медиатори и всички други общностни работници координират действията и усилията си в интерес на жителите на общината с цел да бъде гарантирана оптимална подкрепа на населението.

Осигурена е възможност за цялостна логистична подкрепа и съдействие при закупуване на медикаменти и стоки от първа необходимост, които не са налични в населените места на общината. Необходимостта от подкрепа може да бъде заявявана чрез кметовете и кметските наместници, както и чрез служителите на социалните патронажи, трапезарии и други лица, които даставят храната по домовете на потребителите. Мерките са насочени особено към самотните възрасни, хората с увреждания и други рискови групи.

Телефони за връзка, чрез които жителите на общината могат да потърсят съдействие и да сигнализират за конкретен проблем:

Администрация/

населено място

Име, презиме, фамилия Служебен GSM
1 2 3 4
Кмет Георги Георгиев 046/ 661588 0886737966
Заместник-кмет Станчо Ставрев 046/ 661570 0886393133
Секретар на община Андон Кръстев 046/ 661587 0889625819
Директор Дирекция “Хуманитарни дейности” Димитър Димитров 046/ 684 344 0888467331
Началник отдел “Образование и предучилищна подготовка” Добринка Ангелова 046/ 684 225 0885019052
Началник отдел “Култура и други хуманитарни дейности” Татяна Стоянова 046/ 684 316 0884470442
Началник отдел “Социални услуги” Силва Иванова 046/ 684 319 0885974004
Ръководител на Общностен център по проект “Желани пространства” Ивайло Кьосев 046/ 684 319 0886966618
Ръководител на Общностен център по проект “КОМПАС” Жана Михова 046/ 684 310 0895579224
Ръководител на Център за домашни грижи” Мария Славова 046/ 684 310 0888416405
Отдел “Отбранително-мобилизационна подготовка”    
Началник отдел Владимир Стоев   0886112250
НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА “ТУНДЖА”      
с. Асеново      
Кметски наместник Иван Бъчваров 04772 / 2362 0884301358
       
с. Безмер      
Кмет Росен Русев 04711 / 2224 0882484088
Гл.специалист в кметство Добринка Йондова   0887404507
ДГ “Изворче” Милена Паскова   0887404537
НЧ “Светлина-1928” Росица Кралева   0895506915
       
с. Болярско      
Кмет Пепа Иванова 04710 / 2230 0885787860
Дом стари хора –   “Христо  Ботев”с. Болярско    
Директор Таня Джеджева 04710/ 2234 0884283020
Социален работник  – ДСХ Таня Иванова 04710/2234  
Социален патронаж Снежина Георгиева   0886393198
       
с. Ботево      
Кмет Георги Танев 04792 / 2314 0884301341
Гл. специалист в кметство Спаска Танева   0887404509
ДГ “Звездица” Стела Николова   0885417415
ОУ “Христо Ботев” Пейо Пеев   0889321361
НЧ “Христо Ботев-1928” Мима Контаки   0895506931
  Живка Танева    
       
с. Бояджик      
Кмет Елена Маджарова 04793 / 2219 0882480090
Гл. специалист в кметство Красимира Атанасова   0887404511
ДГ “Звездица” Стела Николова   0885417415
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Ирина Станчева   0886393214
НЧ “Джон Атанасов-1928” Радина Парапанова   0895506953
Образователен сътрудник Елена Жорова Иванова    0892347893
       
с. Веселиново      
Кмет Слав Славов 04716 / 2415 0882345736
Гл. специалист в кметство Недялка Стамова   0887404512
ДГ “Дечка Сюлемезова” Таня Балева   0887917323
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Стоянка Белчева   0886393144
НЧ “Йордан Андонов-1927” Божана Данчева   0896784445
Здравен медиатор София Ангелова   0894974951
Образователен сътрудник Яна Тотева   0883900203
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Веселиново    
Ръководител звено Радост Съйкова-Стефанова   0885256667
       
с. Генерал Инзово      
Кмет Мартин Енев 04770 / 2221 0885982800
Гл. специалист в кметство Катя Георгиева   0887441413
ДГ “Кольо Тенев” Павлина Димитрова   0895798203
НЧ “Н.Й.Вапцаров-1926” Жечка Петрова   0895506917
Образователен сътрудник Надя Жейнова   0895232452
Дневен Център за стари хора с. Генерал Инзово    
Ръководител звено Златка Димитрова   0885350366
       
с. Видинци      
Кметски наместник Пенка Трънкова 04740/2436 0887404513
       
с. Генерал Тошево      
Кмет Иван Николов 04796 / 2224 0886303803
НЧ “Развитие-1905 Дора Колева   0895506919
       
с. Голям Манастир      
Кмет Славчо Иванов 04799 / 2313 0884301355
Гл. специалист в кметство Виолета Николова   0885740040
НЧ “Напредък-1927” Петя Петрова   0895506920
       
с. Гълъбинци      
Кмет Радостина Тодорова 04797 / 2213 0884301348
НЧ “П.Р.Славейков-1928” Стоянка Павлова   0886863893
       
с. Дражево      
Кмет Дяко Дяков 04714 / 2215 0887543027
Старши експерт Ваньо Иванов   0887404518
ДГ “Изворче” Милена Паскова   0887404537
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Марина Николова   0886393142
НЧ “Прогрес-1936” Донка Папудова   0895506936
  Маринка Митева   0895506937
Здравен медиатор Катя Иванова   0887404546
       
с. Драма      
Кметски наместник Иван Проданов 04774 / 2515 0884301353
       
с. Дряново      
Кметски наместник Мария Иванова 04771 / 2119 0884301313
       
с. Завой      
Кмет Румяна Тодорова 04719 / 2278 0882386080
Гл. специалист в кметство Жани Митева   0887404519
НУ “Васил Левски” Станка Георгиева   0886393123
НЧ “Отец Паисий-1926” Галина Ганева   0885872454
Образователен сътрудник Десислава Миткова   0897243047
       
с. Златари      
Кмет Димитър Иванов 04797 / 2285 0884301314
НЧ “Васил Левски-1935” Марин Апостолов   0898320104
       
с. Кабиле      
Кмет Георги Динев 04712 / 2584 0884301319
Гл. специалист в кметство Костадинка Бончева   0887404520
НЧ “Напредък-1930” Мария Косева   0895506929
ДГ “Изворче” Милена Паскова   0887404537
ОЦИИД с. Кабиле    
Директор Антония Котева   0884301303
       
с. Калчево      
Кмет Петрана Георгиева 04715 / 2224 0889388989
Гл. специалист в кметство Пепа Колева   0887404529
НЧ “Светлина-1929” Димитрина Кабранска   0895506927
ЦСРИ с. Калчево    
Ръководител звено Силвия Кирова   0884929277
       
с. Каравелово      
Кмет Пенка Господинова 04775 / 2333 0884301312
НЧ “Н.Й.Вапцаров-1929” Стоянка Стоева   0895506966
       
с. Козарево      
Кмет Теодора Тачева 04715 / 2414 0885361366
Ст. специалист в кметство Магдалена Петкова   0889414119
НЧ “Просвета-1948” Ирина Стоянова   0895506980
Здравен медиатор Иван Иванов   0896957550
       
с. Коневец      
Кмет Йовка Желева 04771 / 2196 0884383666
НЧ “Д-р Петър Берон-1941” Гинка Стоилова   0894362465
       
с. Крумово      
Кмет Димитър Гочев 04774 / 2230 0887404523
Гл. специалист в кметство Радинка Кунева   0887404532
НУ “Св. Климент Охридски” Мариана Гочева   0886393124
ДГ “Кольо Тенев” Павлина Димитрова   0895798203
Здравен медиатор Кина Асенова   0889709916
Образователен сътрудник Надя Жейнова   0895232452
       
с. Кукорево      
Кмет Кольо Дичев 046 / 669202 0884301356
Гл. специалист в кметство Стойка Георгиева 046/  669204 0887404524
Ст. специалист в кметство Мима Колева 046 / 669204  
ДГ “Щурче” Росица Кавалджиева   0887918833
ОУ “Христо Ботев” Тинка Иванова   0886393213
НЧ “Виделина-1928” Веселина Димитрова   0895506935
Здравен медиатор Стефка Монева   0893757928
Медиатор Йонка Георгиева   0896874537
       
с. Маломир      
Кмет Тодор Налбантов   0885020099
Гл. специалист в кметство Йочка Василева 04771 / 2222 0882513854
НЧ “Просвета-1920” Димитър Мисирков   0895506932
ДГ “Кольо Тенев” Павлина Димитрова   0895798203
       
с. Меден кладенец      
Кмет Мария Димитрова 04798 / 2318 0887373232
НЧ “Изгрев-1928” Данка Желязкова   0895506933
       
с. Межда      
Кмет Диана Димитрова 04798 / 2310 0884301347
НЧ “Зора-1928” Ваня Атанасова   0895506954
       
с. Миладиновци      
Кмет Димитър Димитров 04774 / 2424 0885990506
НЧ “П. Хилендарски-1928” Маргарита Петрова   0892412808
       
с. Могила      
Кмет Димитър Койчев 04719 / 3222 0884301354
Гл. специалист в кметство Герга Колева   0885366335
НЧ “Пробуда-1928” Костадинка Арабаджиева   0878453838
       
с. Овчи кладенец      
Кмет Динко Динев 04794 / 2318 0884301316
Гл. специалист в кметство Елена Христова   0887404527
НЧ “Мисъл-1931” Димка Георгиева   0895506938
       
с. Окоп      
Кмет Иван Колев 04773 / 2370 0882467008
Ст. специалист в кметство Чана Димитрова   0887404528
НЧ “Христо Ботев-1929” Щиляна Желева   08895506918
ДГ “Щурче” Росица Кавалджиева   0887918833
Здравен медиатор Атанаска Мутафова   0897748527
       
с. Победа      
Кмет Димка Панева 04778 / 2232 0886919198
Гл. специалист в кметство Пепа Колева   0887404529
НЧ “Васил Левски-1931” Тодорка Георгиева   0895506963
ДГ “Щурче” Росица Кавалджиева   0887918833
Общинско предприятие за обществено хранене Екатерина Тонева   0885571055
       
с. Робово      
Кмет Георги Георгиев 047752 / 510 0887404530
Здравен медиатор Асен Стоянов   0894838315
       
с. Роза      
Кмет Марко Стоянов 04718 / 2380 0882560024
Гл. специалист в кметство Господинка Танева   0887404510
НЧ “Светлина-1929” Минка Петрова   0897232970
ДГ “Звездица” Стела Николова   0885417415
ОУ “Св. Паисий Хилендарски” Мария Костадинова   0886393024
Образователен сътрудник Надя Жейнова   0895232452
Медиатор Теодора Димова   0877128848
Медиатор Женя Стефанова   0896853550
       
с. Савино      
Кмет Труфка Димитрова 04798 / 2419 0884030906
       
с. Симеоново      
Кмет Румяна Илчева 04772 / 2234 0884301306
НЧ “Искра-1931” Милена Добрева   0893329937
       
с. Скалица      
Кмет Митко Петков 04795 / 2383 0888301343
Гл. специалист в кметство Мара Димитрова 04795 / 2228 0887404536
ДГ “Звездица” Стела Николова   0885417415
СУ “Св. Паисий Хилендарски” Донка Костова   0887656143
НЧ “Светлина-1928” Галина Йорданова   0895506922
Образователен сътрудник Цонка Недева   0893456091
Дневен Център за стари хора с. Скалица    
Ръководител звено Иванка Иванезова   0885414139
       
с. Сламино      
Кмет Иван Иванов 04775 / 2410 0884301349
НЧ “Христо Ботев-1929” Неда Иванова   0896560494
       
с. Стара река      
Кмет Нина Колева 04713 / 2234 0882560023
НЧ “Добри Керанов-1961” Донка Йорданова   0897059813
       
с. Тенево      
Временно изпълняваща длъжността кмет Нели Георгиева 04777 / 2224 0885308366
Ст. специалист в кметство Нели Трънкова 04777 / 2224  
ДГ “Кольо Тенев” Павлина Димитрова   0895798203
ОбУ “Васил Левски” Дора Георгиева   0886393177
НЧ “Просвета-1910” Нели Ройдева   0895506928
       
       
с. Търнава      
Кмет Андон Матев 04717 / 2219 0884301305
       
с. Ханово      
Кмет Павлинка Георгиева 04779 / 2226 0882560021
Гл. специалист в кметство Станислава Арнаудова   0887404533
НЧ “Зора-1928” Дора Дякова   0889238069
       
с. Хаджидимитрово      
Кмет Тошо Тодоров 04714 / 2513 0886432126
Гл. специалист в кметство Радостина Илиева   0887404539
ДГ “Изворче” Милена Паскова   0887404537
НЧ “Васил Левски-1950” Пламена Стоянова   0897797230
Здравен медиатор Димитър Димитров   0899921745
Образователен сътрудник Марияна Иванова   0892725724
       
с. Чарган      
Кмет Диана Илиева 04717 / 2215 0884301318
Гл. специалист в кметство Калинка Иванова   0887404534
ДГ “Дечка Сюлемезова” Таня Балева   0887917323
НЧ “Просвета-1928” Маргарита Ченкова   0893630455
Медиатор Дияна Ганева   0887021298
       
с. Челник      
Кмет Петко Господинов 04778 / 2310 0882560022
НЧ “Зора-1930” Димитринка Драганова   085506941
About the Author :

Leave a reply