Община Стралджа с утвърден бюджет

DSC01413Новият бюджет на община Стралджа вече е утвърден. С 9 гласа „за” съветниците дадоха карт бланш на най-важния финансов документ, който осигурява възможност за спокойна работа на общината  през 2016г.

Утвърждаването идва след едно сериозно обсъждане на предложената докладна записка от кмета на общината и всички необходими справки към проекта за бюджет, конкретни предложения за изменения по различните направления и след   продължителни дебати по време на четвъртото заседание. Решението вече  е факт с 9 гласа „за”, 7 от които  на групата съветници от МК”Промяна” и 2-ма от ГЕРБ. Групата на БСП гласува „въздържал се”.

През новата година община Стралджа ще оперира с приходи в размер на 9 372 952 лв., от които за делегирани държавни дейности – 5 446 352 лв. и приходи за местни дейности – 3 926 600 лв. Разходите, които покриват по размер приходите,  се разпределят по дейности и параграфи.

ОбС одобри разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 519 700 лв. вкл. за изграждане и ремонт  на общински пътища – 250 000 лв. В проекта за финансиране на капиталовите разходи  са включени ремонти на улици в Стралджа, Зимница и Воденичане, компютърни системи в училищата. С одобрение се прие и заложеното финансиране за закупуване на багер, който да подпомага дейността на общината срещу наводнения и др. наложащи дейности. За ремонт на уличното осветление общината ще закупи  и  вишка. Предвидени са 20 000 лв.  за основен ремонт на ЦДГ Зимница. Бюджетните средства, с които ще се финансират мероприятията по Културния календар  са 25 000 лв. като решението на мнозинството е  да отпадне  честване Международния ден на ромите , а да се добави честване Освобождението на Стралджа от турско робство.  Субсидиите за читалищата са в  размер на 226 560 лв.  Средствата за спортните клубове драстично са променени от 74 000 лв. през миналата година на 30 000 лв. през 2016г.  Промяната най-осезателно ще се усети от ФК”Стралджа”, който ще трябва да се свие  в издръжката  от  5 000 лв.  с изричното допълнение, че субсидията се отпуска само за детско-юношеския футбол в града. През миналата година ОФК”Стралджа” е осъществявал своята спортна дейност със субсидия   в размер на 55 000 лв.,  което стана повод и за  сериозен дебат.  ФК”Зимница” ще развива дейност с отпуснатите 7000 лв., по 5 000 лв. са гласувани за футбола в селата Войника, Иречеково и Каменец. Клуб по спортна стрелба ще се финансира с 2000 лв., по 500 лв. има заделени за волейболен клуб и клуб по спортен бридж. Предоставя се  сума в размер на 3000 лв. субсидия и за ТД”Кале” Стралджа. Гласувани са разходи за поевтиняване на храна 0,20 лв. за закуска на един ученик и на едно дете от ПГ в училище, като средствата се дофинансират от местни приходи. Размерът на оклад за храноден за ЦДГ и ДЯ е  2,00 лв., за ДСП – 1,60 лв.

About the Author :