Община Стралджа крие правилата за деловодната си дейност 53 дни

STRВече 53-ти ден администрацията на Община Стралджа отказва да разкрие заповедта на кмета или някаква инструкция, която определя задълженията на деловодителите при приемането и разпределянето на писма, сигнали, жалби и заявления от граждани и фирми. Копие от документа е поискано на 18 март 2016 г. от фондация „Програма Достъп до информация“ (ПДИ) в рамките на ежегодното проучване на Рейтинга на активната прозрачност на държавната и местната власт. До момента отговор от общината не е получен.

Вътрешните правила за документооборота на институциите по принцип би следвало да бъдат публикувани на Интернет-сайтовете на институциите. Още повече, че всяка година същите тези институции плащат хиляди левове за закупуване и абонаментна поддръжка на компютърни програми, с които обслужват гражданите.

През месец март 2016 г. от „Програма Достъп до информация“ са поискали копия от тези актове чрез електронни заявления за достъп до обществена информация от 565 институции.

От Агенция за социално подпомагане са отказали да предоставят вътрешните си правила за документооборота, тъй като били документ, а не информация. От ДАНС са заявили, че техните правила са поверителна секретна информация. От Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са заявили, че нямат вътрешен акт, а само установена процедура по качество. От Комисията по финансов надзор са преценили, че сигналите и жалбите, които получават от гражданите и актовете за глоби, които изпращат, не касаят обществения живот. 76 институции, от които Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта, Институтът по отбраната, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по трансплантация, 52 общини и др., въобще не са отговорили на заявленията. С по над 50 дни са забавили решенията си Държавна агенция за бежанците, Държавна агенция за българите в чужбина, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, Информационен център на Министерството на отбраната, Комисия за енергийно и водно регулиране и др. От десетте наблюдавани институции в област Ямбол, отговор на заявлението не е получен единствено от община Стралджа.

Община Стралджа, която е носител на почетна грамота на ПДИ от 2004 г. в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” и на голямата награда „Златен ключ” за най-добра уеб-страница от 2006 г., сега се е сринала до позиция 400 от наблюдаваните от фондацията общо 565 институции в страната. Рейтингът й по активна прозрачност е паднал от 63.9 на 34.8 точки от възможни 158.5 за общините. А причината затова е, че от Интернет-страницата на общината въобще изчезна секцията „Достъп до информация“, липсват отчети за събраните данъци и такси и разходите на общината, липсват декларации за конфликт на интереси на назначените служители, няма информация с какво въобще се занимава общината, включително и правилата за предоставяне на административни услуги. На главната страница на сайта на община Стралджа е публикуван бутон „Деловодна справка“, но реално той не работи.

Първенството по прозрачност в област Ямбол продължава да държи община Тунджа, но като цяло всички 10 наблюдавани институции са понижили рейтинга си в сравнение с миналата година.

Нито една община в областта не публикува резултатите от провежданите обществени обсъждания на проектите за наредби, които приема, сочи проучването на Програма Достъп до информация. Всъщност това го правят само 20 от общините в България.

Както общините, така и останалите институции са задължени да предвидят на интернет-страницата си секция за обществена информация, която е търсена от тях по повече от 3 заявления за достъп до информация. Засега това са го направили само община Добрич, Агенцията по вписванията и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Общините Септември и Брацигово вече са утвърдили и такси за повторно използване на информация – нещо, което всички институции трябва да направят с влезлите в сила от януари тази година изменения на Закона за достъп до обществена информация. Повторно използване на информацията, например, е информацията, която различни фирми търсят от общините, и областните управи за собственост на имоти, учредени права и други, с цел да разработват кариери или да изграждат търговски обекти върху тях.

С измененията на закона институциите са задължени и да създадат и публикуват електронни регистри на издадените строителни разрешения, на въведените в експлоатация обекти, на заверените технически паспорти на сгради и др.

На 14 юни фондация „Програма Достъп до информация“ ще проведе обучение в Ямбол по измененията на закона. То е насочено както към служителите, които са отговорни за предоставянето на информация, така и към журналисти и граждани, които търсят тази информация.

Пълните резултати от гражданския одит на активната прозрачност 2016 са публикувани на адрес http://www.aip-bg.org/surveys/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/103424/.

 

Дияна Бончева, координатор на Програма Достъп до информация

 

About the Author :