Община Болярово с нов горскостопански план

 

Болярово, 25.09.2021 г.

Обществено обсъждане на новия горскостопански план 2021-2030 г. на община Болярово се проведе на 24 септември.

Община Болярово има малко над 5 хиляди хектара гори, обясни инженер Зорка Минчева главен експерт в Регионална дирекция по горите-Сливен. В национално значение те са от особена важност, защото има значение за защита на почвите, добрия климатичен баланс, местообитанията на животните и растенията в Странджа-планина, както и за развитието на дърводобива, допълни тя. Наличието на добра горска растителност тук е важно за целия Балкански полуостров и на Европа, въобще, тъй като от тук минава Виа понтика – пътя на всички прелетни птици.

Общинското звено „Гори“ е изключително добре организирано, кметът на общината е подбрал наистина екип от специалисти, каза още Зорка Минчева.

Добивът на гъби, билки, трюфели и развитието на екотуризма са възможности, които могат да се използват от местното население за бизнес в горите, посочи главният експерт в Регионална дирекция по горите – Сливен. Тя обърна внимание и за засилването на охраната на горите от незаконни бракониерски сечи и от горски пожари.

Планът, който ще бъде утвърден от директора на РУГ-Сливен, е съгласуван и с Министерството на околната среда и водите и с Басейнова дирекция Източно беломорски район.

Поддържането на горите е изключително важен отрасъл за община Болярово, сподели кметът Христо Христов. Той допълни, че трябва да се засили контролът върху разрешителните за бране на гъби, дрян, билки и трюфели в общинските гори, тъй като от това би могло да влизат приходи в общинския бюджет. За охраната на горите се разчита и на гранична полиция, която има постоянно присъствие в района. Последните сигнали за пожар е подаден точно от гранични полицаи, което е позволило навременното погасяване на пламъците. През следващите години трябва да се увеличи и залесяването, с цел опазването на горите. Това е причината още тази есен да бъдат ограничени количествата дърва, които се предоставят на местните домакинства от общинските гори, обясни кметът Христов.

Досегашната нагласа, че ще се отопляваме на твърда дървесина и че общината ще осигурява неограничено дърва на социална цена, трябва да се промени, каза и заместник-кметът Нина Терзиева. Всички политики за устойчиво развитие ще бъдат стриктно спазвани от общината, заяви тя.

Лесоинженерът на общината Николай Павлов изрази благодарност към РУГ-Сливен за доброто партньорство. Той посочи, че въпреки социалната цена на дървата за огрев, която общината поддържа от години, общинското звено „Гори“ е на печалба.

В новия горскостопански план за първи път е заложено възстановяването на горите по два начина – чрез възобновителна сеч, както и чрез изкуствено залесяване в това число и на голините.

От ръководството на общината изразиха пред представителите на РУГ-Сливен и притесненията си, че разрешенията за проучвания и добив за злато на територията на общината, ще се отрази сериозно и върху общинските гори.

Зорка Минчева обясни, че участва като представител на Министерството на земеделието, горите и храните в разработването на Европейския план за възстановяване. В комисията е обсъждан въпросът как да се реагира за проучвателни дейности на територията на горите. Община Болярово попада в защитените зони на „Натура-2000“. По Конституция, собствеността е неприкосновена. „Трябва да се борим и да не позволяваме да се унищожават горите. Надяваме се, Европейската комисия също да застане твърдо зад нас.“, каза още Зорка Минчева.

About the Author :

Leave a reply