Община Болярово сключи договор с три сдружения на собствениците

BOLYAROVOС три сдружения на собствениците от четирите отговарящи жилищни блока за кандидатстване за саниране по Националната програма за енергийна ефективност, за която държавата осигурява 1 милиард лева, е сключила договор община Болярово. Това са сдруженията: „Граничарска” 1 (на бл.1 на улица”Граничарска”),  „Болярово – Граничарска 15” (на бл. 15 на улица „Граничарска”),  и  „Болярка” 35 (блок 35 на ул. „Девети септември”). Четвъртият жилищен блок, който отговаряше, но не сключи договор с общината е блок 31 на улица „Граничарска”.

Чрез този договор кметът на общината се опълномощава да сключи тристранен договор с областен управител на област Ямбол и Българска банка за развитие. Това предстои да се случи, както и да стане ясно дали някой от жилищните блокове е одобрен за саниране по Националната програма за енергийна ефективност.

About the Author :