Община Болярово протестира срещу кариера край Малко Шарково

IMGP3586Не само жителите на Боляровското село Малко Шарково, но и цялата община Болярово, подкрепяна и от екологични организации, са категорично против разкриването на кариера за добив на индустриални минерали в землището на Малко Шарково. Това заявиха стотици, дошли на проведеното на 24 август обществено обсъждане на доклада за въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на индустриални минерали – габродиоритови порфирити и базалти от площ “Болярка”, находище Болярка” в землището на с. Малко Шарково, община Болярово, област Ямбол. На него присъстваха кметът на общината Христо Христов, кметският наместник на селото Тодорка Метаксова, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, представители на инвеститорите и експерти, провели проучванията, представител на РИОСВ – Стара Загора, специалисти от областна администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, природозащитници и жители на село Малко Шарково, както и на няколко от съседните населени места. Всички изразиха категоричното си становище, че няма да позволят на територията на този екологично чист район, в който местните възнамеряват да развиват туризъм и който привлича ловци и риболовци, да се случи това безумие.

IMGP3589Инвестиционното предложение

Интересът „Елимар ООД” и „Минера- ММ” към уникалното скално находище датира отдавна, още от преди 7-8 години. Проучили са площ от 486 дка и са се убедили, че тук има ултрабазитови скали. Управителят на „Елимар ООД” Елена Маринова обясни, че предварителните изследвания на базалтите от находището са направени в Австрия, Русия и България. Доказани са запаси от над 34 млн. тона. На тях се гледа като на суровина с широко приложение при изграждането на магистрали и важни пътни артерии, както и при изграждането на скоростни жп линии, в технологии на лети базалтови изделия, както и в специалното производсто. Те предвиждат в продължение на 35 години да добиват до 100 000 тона годишно. За целта чрез открит способ два пъти в годината ще се провеждат взривове. Според технологията първо се открива полезното изкопаемо, след което се взривява, третият етап е багерно изземване и товарене на взривената скална маса и транспорт на скалната маса със самосвали до трошачо- сортировъчна инсталация, където ще се извършва трошене и фракциониране на материала и извозване.

IMGP3601Социалните изкушения

За да примамят хората от Малко Шарково да се съгласят с инвестиционното им предложение, от фирмите обещаваха щедри социални придобивки. При откриването на обекта в него ще работят до 30 работници със средна заплата от 1000 лева. Общината ежегодно ще получава отчисления от концесионни такси минимум 30 000 лева. Социалната програма, която беше обещана на жителите на селото включваше в Малко Шарково да има лекар целоседмично и зъболекар поне два пъти седмично, всички пенсионери да се включат в програма за социално подпомагане до 30 лв. месечно. Ще се отпускат ежегодно стипендии за 3-ма студенти и 6-ма ученици от община Болярово. Ще бъде разкрита и социална кухня. Три пъти седмично ще се осигури и микробус до Ямбол. Според докда за ОВОС кариерата няма да има вредно въздействие върху селото и природата.

Позицията на хората

Хората от селото обаче категорично заявиха на инвеститорите: „Махайте се, не ни тровете! Нямате работа тук! Махайте се и вие, и социалната ви програма”.  Хората бяха притеснени и гневни, защото според тях инвестицията ще унищожи чистата природата, спокойствието на селото, домовете им и самите тях. Ще сложи край на всички намерения за развитие на туризма във всичките му разновидности, ще отнеме най-голямото им богатство – чистата природа.

IMGP3597Притесненията им са огромни, тъй като в разработването на кариерата те виждат само минуси. От взривовете, къщите, повечето, строени в периода 1927-1970 година ще рухнат. Девствената природа, която през последните години привлича хората да се връщат, ще бъде унищожена. Ловът и риболовът ще се превърнат в далечен спомен. Подпочвените води ще променят пътя си. А язовир Малко Шарково – гордостта на региона в момента, ще се превърне в най-голямата заплаха. Местните са силно притеснени, че взривовете могат да пропукат земния насип, стената на язовира, и всички да бъдат издавени. Списъкът с възраженията е безкрайно дълъг, но хората са обезверени, защото съдебната сага с фирмите засега е в техен ущърб. “Подържат ги от много високо място. Платили са си, на кого му пука за нас и за нашите деца и внуци!”.

Против кариерата са и от Българското дружество за защита на птиците, защото по техни данни на 1 км от територията на инвестиционното предложение се намира гнездо на царски орел, а тежките техники, изкопните и взривни дейности в радиус от 3 км от гнездото би създало риск от прекъсване на мътене или трайно напускане на заетата от орлите територия.

Местните хора са категорични, че няма да отстъпят и ще продължат да протестират и да не позволят кариерата да им отнеме всичко ценно, което им е останало.

 

 

 

 

About the Author :