Община Болярово приканва местните жители да дадат идеи за по-умни и по-устойчиви селища

Болярово, 16.11.2020 г.

Община Болярово продължава участието си в проекта EuSave – Умни исторически селища като партньор на  общини и сдружения на местни власти от Испания, Португалия, Белгия, Хърватия, Италия, Латвия и Северна Македония, който беше удължен до края на 2021 г.

Целта на проекта е да се създаде мрежа от европейски умни исторически селища, които стимулират участието на гражданите в социално-икономическия живот на населените им места, популяризират дейности за социална ангажираност и създават стратегии за местно развитие на основата на възможностите, предлагани от материалното и нематериално културно наследство, което да допринася за умен, устойчив и включващ растеж на селските райони на ЕС.

В проекта #EuSAVE участват 40 малки селски общини с под 10 000 жители от 8 различни страни  ( Испания, Италия, Хърватия, Белгия, Португалия, България, Латвия и Северна Македония), разположени в четирите посоки на Европа.

За нас, умните селища са малки селски общности, които ползват нови технологии и иновации /дигитални и социални/, за подобряване на качеството на живот на населението си, да популяризират устойчиви мерки за грижа околната среда и да се популяризират като туристически дестинации, като се развива тяхното наследство /природно и културно/.

Също считаме, че отговорността за селищата трябва да бъде споделена между всички /публична администрация и местната общност/. Социалната ангажираност и отговорност са средства за постигане на устойчивост. Не може да се говори за умни селища  без да се отчита ежедневието на жителите им.

Ето защо, целта на проучването е да се съберат мнения и идеи от местните жители, за да се намерят нови решения, които биха могли да направят нашите селища по-умни и по-устойчиви на базата на наследството и даденостите им.

Анкетата можете да попълните тук – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNI0t7csyOvwJ8S334Hc34TVBX1b7BNeX3HaYW-t0vHOkh4Q/viewform

About the Author :

Leave a reply