Община Болярово предсрочно стана официален собственик на сметосъбираща машина

 

Болярово, 10.02.2022 г.

Община Болярово изплати предсрочно лизинговия договор за сметосъбиращата машина. Тя бе закупена с решение на Общински съвет-Болярово през миналата година, като машината беше собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга, а срокът за погасяване беше 60 месеца.

Благодарение на ефективното и икономично разпределение на финансовите ресурси, строгата бюджетна дисциплина и прецизното планиране на разходите, последната вноска по лизинговия договор беше окончателно изплатена в средата на януари тази година. Стойността, платена от общинския бюджет е 277 653,40 лв. с ДДС, в това число главница, лихви и такси за обслужване. Така сметосъбиращата машина вече официално е собственост на община Болярово.

About the Author :

Leave a reply