Община Болярово подписа договор за осигуряване на топъл обяд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд-2016“

Договор № BG05FMOP001-3.002-0006-С01

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово”

                                                                                                                                                      Сключване на Допълнително споразумение

към  Договор № BG05FMOP001-3.002-0006-C01/19.07.2016г.

„Осигуряване на топъл обяд в община Болярово”                        

IMGP8760На 17.09.2016г. се подписа допълнително споразумение №1 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0006-C01 „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово”. Община Болярово реализира дейностите по предоставяне на топъл обяд в 2 обществени трапезарии. Обществена трапезария 1 – за 40 представители от целевата група за периода от 03.05.2016г. до 30.09.2016г. в рамките на 105 работни дни. Обществена трапезария 2 – за 66 представители от целевата група за периода от 03.05.2016г. до 30.04.2017г. в рамките на 251 работни дни. Приготвянето на храна се осъществява в Домашен социален патронаж – Болярово и за двете трапезарии, като първоначалното им разделяне е условно с цел избятване на двойно финансиране при положение, че общината се възползва от Фонд „Социална закрила”. Общината не кандидатства за финансиране на обществени трапезарии към Фонд „Социална закрила”. Промяната се налага поради това, че представителите от целевата група на обществената трапезария 1 с 40 потребители, от 01.10.2016 г. няма да бъдат включени към Обществената трапезария на Фонд „Социална закрила” по реда на чл.27, т.3 от ЗСП. Със сключеното споразумение представителите от целевата група на обществената трапезария 1 с 40 потребители, от 01.10.2016 г. се обединяват в една трапезария и общият им брои става 106 потребители в рамките на общо 251 работни дни. След подписването на споразумението се променя и общата сума на допустимите разходи от 52 537,98 лв. на 67 313,18 лв.

About the Author :

Leave a reply