Община Болярово пита гражданите за плана за интегрирано развитие

Болярово, 30.11.2020 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, община Болярово започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Документът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие и връзките с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Анкетата ще откриете тук:  https://www.bolyarovo.bg/bg/page/380 .

ТЪРСИМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

Пресцентър на община Болярово

About the Author :

Leave a reply