Община Болярово отправи десетки заявления за достъп до обществена информация, за да получи документи за планирани от Министерството на енергетиката процедури за разрешения за проучвания и добив на всякакви руди на територията на общината

 

Болярово, 11.08.2021 г.

Десетки заявления за достъп до обществена информация до различни министерства и техни подведомства изпрати ръководството на община Болярово, за да получи документи за планирани от Министерството на енергетиката процедури за разрешения за проучвания и добив на всякакви руди на територията на общината. До тази стъпка се стигна, след като на 20 юли в в „Държавен вестник“ бе публикувано съобщение, че от Министерството на енергетиката откриват производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, в площ „Мамарчево“, разположена на територията на община Елхово и община Болярово, област Ямбол“. Съгласно Закона за подземните богатства, подобни процедури би следвало да се съгласуват и с общините, чиито територии са засегнати. Това, обаче, не е направено до момента.

Припомняме, че жителите на община Болярово се вдигнаха на протест, след като миналата година стана ясно, че Министерството на енергетиката е дало разрешение за проучване на злато в площ „Иглика“, която засяга селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово и Шарково и част от селата на община Елхово.

Новата площ „Мамарчево“ е с размер 77,6 кв. км. и се намира в землищата на с. Славейково, с. Маломирово, с. Лалково, община Елхово и с. Мамарчево, с. Малко Шарково, с. Шарково, гр. Болярово, с. Златиница и с. Ситово, община Болярово, област Ямбол /б.а. пак Шарково, Малко Шарково и Ситово, които влизат и в площ „Иглика“/. Заявлението за тях е подадено от българска фирма, но собственост на канадската Velocity Minerals Ltd, която официално вече притежава и разрешението за площ „Иглика“, става ясно от получените до момента отговори по заявленията. А междувременно от тях става ясно, че е започнало и съгласуване, пак по заявление на тази канадска компания, и за площ „Крайново“. Не са приключени и други производства – за площ „Драка“, площи „Факия“ и площ „Денница“, които също засягат територии на община Болярово.

Решението на Общински съвет-Болярово по искане на жителите на общината, че няма да се издават устройствени планове за подобни кариери, е в сила. Община Болярово изпрати и искания за прекратяване на подобни разрешения и процедури до министерствата и преди месеци, но държавните органи така и не се съобразяват с мнението на гражданите. Ще бъдат използвани всички законови процедури да не се допусне разкопаването на общината с цел опазването на здравето на хората, околната среда и културните ценности, категорични са от ръководството на община Болярово.

About the Author :

Leave a reply