Община Болярово осигури дърва за населението

Болярово, 15.12.2020 г.

Над 10 хиляди кубика дърва осигури община Болярово за населението срещу символичната цена от 23 лева. С дърва за огрев от общинския горски фонд са снабдени вече всички жители, подали предварително заявка в общината. Безплатно с дърва бяха заредени и общопрактикуващите лекари и стоматолози, полицейският участък, както и всички кметства, училища, детската градина и социалните заведения.

About the Author :

1 Comment to “Община Болярово осигури дърва за населението”
  • Ямболлия
    December 15, 2020 - Reply

    Скоро дърва и въглища ще се забранят в Европейския Съюз. Все пак сме 21 век и тези източници за отопление не са екологични. Но община Болярово е на границата на Евроейския Съюз и там вивечт още в 18-ти век.

Leave a Reply to Ямболлия Cancel reply