Община Болярово е с нови банкови сметки

От 1 януари 2016 година община Болярово има нови сметки, разкрити в „СИБАНК” ЕАД – клон Ямбол, офис Елхово. Досегашните (стари) сметки на общината са закрити. Номерата на новите са следните:

  1. Сметка 7304 – Бюджетна сметка:

IBAN: BG19BUIB98883133498000 (разплащателна);

  1. Сметка 7304  – Бюджетна сметка с код 666:

IBAN: BG89BUIB98883133498001;

  1. Сметка 7311Местни данъци и такси:

IBAN: BG23BUIB98888433498000;

  1. Сметка 1724 – Набирателни сметки:

IBAN: BG10BUIB98883333498000 –  Временни депозити и гаранции;

IBAN: BG80BUIB98883333498001 – Чужди средства на разпореждане;

  1. Сметка 7443 – Извънбюджетни сметки:

IBAN: BG63BUIB98883233498000

IBAN: BG36BUIB98883233498001- селски райони 

BIC на „Сибанк” ЕАД – BUIBBGSF 

About the Author :