Община Болярово – домакин на Двадесет и шестото заседание на Управителния съвет на Асоциация Общински гори

IMGP7827На 15 февруари 2018 година от 13 часа в заседателната зала на община Болярово, се проведе Двадесет и шестото заседание на Управителния съвет на Асоциация Общински гори.

На него членовете на Управителния съвет изслушаха, обсъдиха и приеха единодушно отчета на изпълнителния директор на Асоциацията инж. Тихомир Томанов, за изпълнение на работния план и на бюджета на АОГ за 2017 година, възлагайки му да го предостави на Контролния съвет на АОГ.

По втора точка от дневния ред, присъстващите обсъдиха и утвърдиха работен план и бюджет на АОГ за 2018 година.

Прието бе предложението, съдържащо се в трета точка от дневния ред на заседанието относно провеждане на „Лесовъдна вечер“ за лесовъдите от общинските гори.

В края на заседанието инж. Томанов запозна членовете на Управителния съвет с идеята на технология за изгаряне на сухи дървесни трески. Автор на идеята е инж. Шейтанов, който отсъстваше по уважителни причини. Тя бе подробно обсъдена и приета за сведение на заседанието.

Членовете на Управителния съвет дълго дискутираха по актуални проблеми във връзка с общинските гори, обмениха опит, споделиха идеи и останаха обнадеждени, че в бъдеще ще се търсят максимално работещи решения в полза на горите на общините и самите общини.

IMGP7825 IMGP7826

 

About the Author :