Община Болярово дава безплатни дърва на лекарите и стоматолозите

Болярово, 23.04.2021

Община Болярово и тази година ще отпусне по 8 кубика дърва безплатно за лекарите и стоматолозите, които работатят на територията й и обслужват местното население.

По 3 кубика дърва ще бъдат отпуснати и на единствения останал жив

ветеран от войните Каньо Вълков, както и на още петима души, които

са със статут на военноинвалиди.

Предстои този въпрос да бъде обсъден и от общинските съветници.

Общински съвет – Болярово ще проведе деветнадесетото си заседание на 28 април. Като една от най-важните точки в дневния ред е

отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.

Предстои и приемането на докладите за дейността на шестте читалища за 2020 г., отчети за организацията на работа на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за гражданската регистрация, Закона за вероизповеданията, Закона за ветеринарно-медицинската дейност за 2020 година.

Общинските съветници ще гласуват и по отчетите на кметските

наместници на селата Шарково, Голямо Крушево и Горска поляна.

About the Author :

Leave a reply