Общината става един от най-големите работодатели

yamОбщината става един от най-големите работодатели в Ямбол, осигурявайки работа на 666 души, като в това число не се включват училища и детски градини.

През 2016 г. броят на персонала, чиито заплати се осигуряват чрез общинския бюджет, се е увеличил с 15 души. Общо 5 596 814 лв. отиват за заплатите на тези 666 души, които разчитат на общинската благословия. Предходната година броят им е бил 651, а средствата за заплати – 5 113 110 лв.

Работещите в т. нар. държавни дейности са с 10 повече и са общо 483, за техните заплати са планирани 4 059 807 лв.

Общинската администрация през 2016 г. ще наброява 172 души, с шест повече от предходната година. 124 щата от тях са държавна дейност, а 48 се дофинансират от местни приходи. За техните заплати са отделени 1 611 836 лв., което прави средна заплата от 781 лв.

В отбрана и сигурност ще работят 14 души, с един повече от 2015 г.

Сектор здравеопазване осигурява 123,5 щата, с 4,5 повече спрямо предходната година. В него се включват заетите в детските ясли, детската кухня и яслените групи на обединените детски заведения. Те са общо 87,5 на брой.  В здравните кабинети в детските градини и общината ще работят 33 души, ще има и трима медиатори. Средната им заплата е 718 лв.

Заетостта в социално осигуряване, подпомагане и грижи е 162,5 бройки, с 12,5 щата повече спрямо 2015 г., а средната работна заплата е 645 лв. В Центъра за обществена подкрепа работят 11 души, в центровете за настаняване от семеен тип 47 души, в Дома за стари хора – 76 души, Центърът за социална рехабилитация и интеграция осигурява 10,5 щата, в Дневния център за деца с увреждания работят 13 души, а в защитеното жилище – 5.

Общо 61 човека са заети в сектор култура, средствата им за заплати са 508 379 лв., което осигурява среден доход от 695 лв. Той обаче е различен в различните звена. В Регионалната библиотека работят 25 души със средни заплати от 603 лв. В Регионалния исторически музей има 24 щата, 22 от които са държавна дейност, а два се дофинансират от местни приходи. Средната заплата там е 744 лв. В Художествената галерия работят 12 души, които имат среден доход от 785 лв.

Работещите в местни дейности са общо 183 души, а техните заплати са 1 537 007 лв. Работещите в Домашен социален патронаж са намалени с 4 бройки и вече са 23. За озеленяване са отредени 4 щата, за управление на дейностите по отпадъците – 3, а за други дейности по опазване на околната среда – също 3.

В Музея на бойната слава работят 4 души, които имат средна заплата от 642 лв. Четирима рабоят и в приюти за безстопанствени животни със среден доход от 727,50 лв.

Нароилите се тази година общински предприятия осигуряват заетост на 120 души.

В ОП „Комунални дейности и обредни дейности” работят 36 души, от които 7 в клубове за пенсионера; 5 в изграждане, ремонт и поддържане на пътната сигнализация на уличната мрежа; 7 в други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие; 12 към обредни домове и зали и 5 в други дейности по икономиката. Средната заплата в това общинско предприятие е 671 лв.

ОП „Паркове и зони за отдих” осигурява работа на 31 души със средна заплата от 691 лв.. От тях 25 са заети в озеленяване.

В ОП „Общински пазари” работят само 7 души, в замяна на това средната им заплата е най-висока – 869 лв.

ОП „Платени зони за паркиране” осигурява работа на 24 души при средна заплата от 703 лв.

Новото ОП „Спортни бази” е със щат 10 души, а средната им работна заплата е 567 лв.

На ОП „Туризъм и култура” е даден щат от 29 души със средна работна заплата от 649 лв. В това предприятие е вкаран Камерният ансамбъл с щат от 15 души, които имат средна заплата от 604 лв. 7 души ще работят в други дейности по туризма и 7 в други дейности по икономиката.

Както ясно се вижда да си закачен за общинския бюджет е сладка работа, защото доходите са сравнително прилични, особено за град като Ямбол с цялата условност на средната работна заплата, която е малко като вица за свинското със зеле – за едните е свинското, за другите само зелето, но общо се смята че е свинско със зеле.

Голумият проблем е, че за да се докопаш до тези заветни гарантирани доходи в ямболски вариант трябва да си партийно обвързан, да не кажа и дори партиен член на партията, на която е областен лидер и самият кмет.

Публична тайна е, че дори и за чистачките на детски градини, например, се изисква членство в ГЕРБ, както обяви синдикален лидер. А това всъщност гарантира и сигурни гласове на изборите, защото колкото и да „милеят” за партийните идеали, хората гласуват преди всичко за хляба си.

Това обаче намирисва на тоталитаризъм и няма нищо общо с демократичните принципи, за каквито уж претендира управляващата партия.

Диана Иванова

About the Author :