Общината признава, че е сгафила с общественото обсъждане за дълга

ch1Като признание за допуснат гаф с общественото обсъждане за дълга, може да се тълкува публикуваното на страницата на община Ямбол на 16 ноември обявление за емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на държавни ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане. То на практика включва и решенията, които евентуално ще гласува Общинският съвет, но за разлика от първото обществено обсъждане преди година, в това обявление се казва, че в едномесечен срок всички заинтересовани лица могат да отправят своите предложения и възражения, т. е. това което не успяха да направят гражданите на общественото обсъждане, проведено на 2 ноември.

Припомняме, че тогава кметът на Ямбол Георги Славов час и половина обяснява какви проблеми на града е решил с европейски, национални и общински средства и отдели само няколко минути на обектите, за които иска да тегли заема, и обяви, че дава думата на гражданите. Когато Каньо Канев се опита да изрази позицията си защо не трябва да се тегли дългът, тъй като за улично осветление не е необходимо да се дават 8 млн. с ДДС, какъвто договор е подписала общината, защото то струва не повече от 1,5 млн. лв., Георги Славов не само не му позволи да говори, а първо прекъсна обсъждането за 15 минути, след което извика полиция и СПООР да го изведе, а накрая премести обсъждането на друго място, за да не слуша неудобните позиции на граждани, които не са съгласни с неговото мнение.

Според чл. 14 ал. 4 на Закона за общинския дълг едно от задължителните условия, на които трябва да отговаря предложението за поемането му е: „проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението”.

Или иначе казано с така проведеното обществено обсъждане на 2 ноември, на което кметът Георги Славов не позволи на гражданите да изразят становищата си, той наруши Закона за общинския дълг.

Затова и обявлението от 16 ноември е качено на страницата на общината и изрично се казва, че в продължение на един месец гражданите могат да изразят становищата си.

Явно това е по-удобният за кмета начин на обявление на местната общност, за да не се дава гласност на различно мислещите от него, а така в писмен вид всичко може да бъде скрито, покрито и формално изискванията на закона уж ще бъдат изпълнени.

С това обявление общината признава и за друго нарушение при общественото обсъждане. Този път в него управленският екип си е направил труда да опише по-подробно обектите, каквито са изискванията на чл. 14, ал. 2 от същия закон: „предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта”, нещо, което не беше направено на общественото обсъждане на 2 ноември.

Не може да не си зададем въпросите какви са методите на управление и къде отиде демокрацията в тази община, щом кметът, който няма приемен ден и за когото разговорите с ямболци са загуба на време, вече не може да понесе да чуе мнението на гражданите дори на задължителните обществени обсъждания.

Диана Иванова

About the Author :