Общината предлага нова наредба за обществения ред

Проект на нова Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол е качена на сайта на общината. До 16 март гражданите могат да изразят позицията си за предложените разпоредби. В мотивите е посочено, че се предлага напълно актуализирана наредба, защото има необходимост от по-ясно регламентиране на обществените отношения за осигуряване на спокойствието на гражданите, създаване на превенция за нарушаването на обществения ред. Друга цел на наредбата е оптимизиране на организацията и реда на търговската дейност

В раздела за обществен ред се въвеждат нови часове за осигуряване на спокоен отдих на гражданите – от 23 до 8 часа (преди е било от 22 ч.). Въвеждат се нови разпоредби, с които се забранява тютюнопушенето в детски и спортни площадки, в училища и детски градини.

Записано е и, че се забранява и употребата на наргиле от лица до18 г.

В раздела за транспортното обслужване се забранява движение на превозни средства с животинска тяга в централната част на града и по централните пътни артерии; преминаване на товарни автомобили над 12,5 т. от 7 до 19 ч. в зоната на града и др. нововъведения като пресичане извън пешеходните пътеки.

Най-много нововъведения има в разпоредбите за търговската дейност – в досегашната наредба в този раздел има един член с 9 точки, а в новата  са въведени 11 члена с доста алинеи и точки. Ново е, че се забранена продажбата на месо, риба, яйца, сладкарски, млечни и местни продукти и изделия на открито. Добре е търговците да се запознаят подробно с новите разпоредби, защото се въвеждат нови правила за заявяване на работно време на обектите, което се съгласува с кмета. Регламентирани са и правила за разрешаване на удължено работно време.

В раздел “Опазване на имуществото” се въвежда нова разпоредба, според която, ако обществено имущество е увредено от деца до 18 г., отговорност за нанесените щети носят родителите им.

Въведени са и допълнителни забрани за опазване на чистотата, като изхвърляне на строителни отпадъци на обществени места, около контейнерите и в деретата на реките; разпиляване на отпадъци извън контейнерите и др.

Всички забрани са уредени и със съответните глоби в административно- наказателните разпоредби. Например, ако не се спазват часовете за пазене на тишина глобата е от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за юридически от 100 до 2000 лв.

Промените в наредбата са сериозни и трудно могат да се опишат подробно в една публикация, а срокът за реакция на гражданите е само 14 дни и изтича бързо. Затова е необходимо общината да прави по-добра разгласа на готвените промени, за да не е изненадат гражданите какво ще им се случи, когато влязат в сила, след приемането им от Общински съвет.

About the Author :

1 Comment to “Общината предлага нова наредба за обществения ред”
  • ТУНДЖАНЕЦ
    March 9, 2020 - Reply

    Изключително полезно нещо,за да има ред,дисциплина и чистота в ЯМБОЛ.

Leave a Reply to ТУНДЖАНЕЦ Cancel reply