Общината осигурява работа на 744 души, парите за заплати са над 7,1 млн. лв., формиращи среден доход от 800 лв.

DSC03972Общината продължава да бъде един от най-големите работодатели в Ямбол, защото числеността на персонала й е 744 души без към тях да се включват училища и детски градини. В сравнение с миналата година персоналът е увеличен с 26 души, което се дължи най-вече на местните дейности. Общата стойност на средствата им за заплата е 7 100 224 лв., което е с 1 016 470 лв. повече спрямо 2016 г., а средната им работна заплата е около 800 лв.

474,5 от щатните бройки са в държавните дейности, за които държавата дава 4 461 593 лв. за заплати. От тях 124 души са общинска администрация, 14 са отбрана и сигурност, 115 са в сектор здравеопазване, което включва детски ясли, детска кухня и яслени групи, здравни кабинети в детски градини и училища и медиатори. Точно в детските ясли има намаление на щата с 8,5, но общината ги дофинансира от собствени приходи.

В социално осигуряване, подпомагане и грижа има 162,5 щата, които включват социалните центрове, Дома за стари хора и защитеното жилище.

Финансираните от държавата културни институти осигуряват 59 щатни бройки, от които 25 в Регионалната библиотека, 12 в Художествената галерия и 22 в Регионалния исторически музей, който има и 3 щата , дофинансирани от собствените средства на общината, с един повече от миналата година.

Общината дофинансира със собствени средства общо 61,5 щата от държавните дейности, като заделя 665 006 лв. за заплати.

Точно с дофинансиране общината си осигурява още 48 души администрация, като средната заплата на всичките й общо 172 служители е 893 лв.

Сериозното увеличение на персонала с 25 щата, идва от назначените в местните дейности, сред които са и общинските предприятия, в които работят общо 159 души или както беше коментирано на сесията при приемането на бюджета – почти още една администрация.

Създадени са 3 нови щата в други дейности по икономиката, останалите бройки са завишени в общинските предприятия. С два щата е увеличен персоналът на ОП „Общински пазари” и той вече е 9 души, които имат средна заплата от 824 лв. С 6 души е увеличен щатът на ОП „Комунални и обредни дейности” и той става 42 души, които получават средно по 746 лв.

Без промяна – 31 души, е персоналът на ОП „Паркове и зони за отдих” със средна заплата от 726 лв. В ОП „Туризъм и култура” влизат 31 души, но 17 от тях (с двама души повече спрямо 2016 г.) са Камерен ансамбъл „Дианополис”. Средната заплата на музикантите е 760 лв., за останалите, които отговарят за туризма – 869 лв., а други дейности по икономиката в това общинско предприятие имат средна заплата от 988 лв.

С 6 души е увеличен щатът на ОП „Спортни имоти”, който вече е 16 души, а средният им доход е 865 лв. Също с 6 човека е увеличен и щатът на ОП „Платени зони за паркиране”, който става 30 души, а средната заплата е 809 лв.

Видимо е, че общината успява да осигури на работещите на бюджетна издръжка добри доходи за Ямбол, затова да се уредиш на държавна или общинска работа е лелеяна мечта за мнозина, но това не е привилегия за всеки, защото се изисква не само сериозно „рамо”, но най-вече вярна партийна ориентация, а дори и принадлежност към правилната партия.

Отделен въпрос е, че това е и т. нар. партиен феодализъм, в който кметът, който е и областен лидер, раздава постовете, но след това иска вярност в общинския съвет (както вече писахме голяма част от съветниците са шефове или служители в общински звена) и на изборите, впримчвайки всички да гласуват най-вече за прехраната си.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply