Общината осигурява добре платена работа на над 746 души

ob6tina YambolОбщината продължава да бъде един от най-големите работодатели в Ямбол. В изборната година тя осигурява добре платена работа на над 746 души, които имат средни основни заплати над 970 лв. В бюджета за 2019 г. са заложени 746,5 щата с 12 повече от предходната година.  В тях не са включени работещите в училища и детски градини, заплатите на които също минават през бюджета на общината.

По-голямото увеличение на персонала е в общинска администрация, където са си завишили щата с 5 бройки и тя наброява вече 177 души. От тях 129 са финансирани от държавата и средната им основна заплата е около 1030 лв., а 48 щата са дофинансирани от собствените приходи на общината и техните основни заплати са към 1176 лв. Отделно има и една бройка към Общински съвет със средна основна заплата 1347 лв.

Отделно в общинските предприятия работят 156 души, като и техните щатове са завишени с 5,5 бройки, като 3 от увеличените щатове са за ОП „Паркове и зони за отдих”, а 2,5 – за ОП „Туризъм и култура”.

Още над 20 души не се числят формално към администрацията, но реално спадат към нея.

Най-добре заплатени в общинските предприятия са 9-те души на ОП „Общински пазари” със средна основна заплата 1077,50 лв., следвани от ОП „Платени зони за паркиране”, където има 22 щата със средна основна заплата от 1038 лв. Над 1000 лв. е средното възнаграждение и на работещите 16 души в ОП „Спортни имоти”.

Почти хилядарка – 995 лв. е основната заплата в ОП „Паркове и зони за отдих” за 34 щата, но 28 от тях са за озеленяване и техният доход е 940 лв.

В ОП „Туризъм и култура”, което е със щат 32 души, от които 17 са към Камерен ансамбъл „Дианополис”, средната основна заплата е 968 лв., а на ансамбъла – 964 лв.

Най-ниска е средната основна заплата на ОП „Комунални и обредни дейности” – 927 лв., където работят 43 души.

Над 1000 лв. основна заплата получават и в Историческия музей и в Художествената галерия, където щатовете, финансирани от държавата са общо 34, а общината дофинансира още 3 щата, но със средна заплата 616 лв. Отделно от местни дейности се финансират и 5 щата в Музея на бойната слава със средна основна заплата 1121,60 лв.

Към общинския персонал принадлежат и работещите в детските ясли, кухни и яслените групи към детските градини, социалните центрове, Дома за стари хора, Домашен социален патронаж, Приюта за безстопанствени животни и др.

Припомняме, че средната основна заплата е условно понятие, защото обхваща основното възнаграждение на всички – и на добре платените, и на тези с по-ниски доходи, но въпреки това тя показва каква е тенденцията – колко примамлива е общинската служба и защо тези назначени служители са един вид „сигурен” гласоподавател по време на избори. Защото за никой не е тайна, че целият този персонал в голямата си част е партийно назначение на ГЕРБ, които за 11 години добре са се вкоренили в местната и държавната власт, бетонирайки партийния феодализъм като начин на управление.

About the Author :