Общината побърза да обяви референдума за незаконосъобразен

ob6tina-YambolОбщината побърза да обяви местния референдум за дълга за незаконосъобразен дни преди сесията на Общински съвет – Ямбол, на която ще се гласува предложението за провеждането му. Пресцентърът на общината публикува съобщение на  26 март със заглавие „Предложението за местен референдум в Ямбол – незаконосъобразно”, с което уж съобщава решението на правната комисия към Общински съвет, преповтарящо напълно и изцяло становището на кмета, но по-скоро целящо да изманипулира  информацията.

В нея се посочват данните от ГРАО  за проверените 7627 подписа, но по много манипулативен начин. В съобщението се посочва: „Оказва се, че в него фигурират над 1100 некоректни записи, включително на починали хора, лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, на чужди граждани, на лица, които нямат постоянен адрес в Ямбол, подадени грешни данни за ЕГН  и др .”, което едва ли не трябва да внуши на гражданите, че най-много некоректни подписи са на починали и на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.

Каква все пак е реалността – от проверени 7627 подписа, некоректни са общо 1171. От тях 812 са на лица с грешни данни за ЕГН , 251 са на лица, които нямат постоянен адрес в община Ямбол, 54 са на лица с грешни или непълни имена, 19 са повторените записи в списъка, 8 са на лица, които не са български граждани, 3 са на лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода и 24 са на починали лица.

В крайна сметка коректните подписи са 6456, а общият брой лица с избирателни права към 28 февруари 2019 г. е 69 405 души, т. е. не достигат 484 подписа, за да стане местният референдум задължителен. Във връзка с това от пресцентъра на общината заключават: „ Следователно предложението за референдум не може да произведе пряк ефект и да задължи ОбС  да насрочи провеждане на допитването, тъй като не е изпълнено изискването подписите да са не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права на територията на община Ямбол”.

След това те поясняват, че въпросът дали общината да поеме дългосрочния дълг е в противоречие със Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, защото според него чрез местен референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет. „В подкрепа на това твърдение са и мотивите на съда по дело, заведено срещу приемането на тазгодишния бюджет на общината. В свое определение тричленният състав е изтъкнал, че провеждането на референдум не може да цели промяна на вече  приетия бюджет за 2019 г. и не може пряко да рефлектира върху него, предвид забраната по чл . 26, ал . 2, т. 1 ЗПУГДВМС (въпроси на общинския бюджет не могат да се решават чрез местен референдум)”, се казва още в съобщението, като и тук има допусната неточност, защото мотивите на съда не са по делото срещу приемането на бюджета, което е насрочено за 9 април, а по делото за особеното искане за спиране изпълнението на решението на Общински съвет за приемането на бюджет 2019 г.

Що се отнася доколко незаконосъобразно  е искането за провеждане на местен референдум за дълга се получава истински правен парадокс, който самият Административен съд създава. Съдът не допусна обжалване на решението, с което Общински съвет – Ямбол одобрява емитирането на облигационен дълг, като един от мотивите му е, че от това решение не е настъпил пряк ефект, тъй като този дълг не е част от бюджета, а сега след като вече този дълг е част от общинския бюджет, съдът твърди, че не може да се обжалва защото вече е част от бюджета. Т. е. и законите, и съдебната, и местната власт правят всичко само и само да няма местен референдум за каквото и да било….

Диана Иванова

 

About the Author :