Общественият съвет на село Воден обсъди мерки срещу зачестилата битова престъпност

IMG_6754По много тревожен повод събра Обществения съвет на селото кметът Елена Анева. Темата на поредната сеща бе зачестилата битова престъпност в селото. Целта на разговорите бе да се вземат незабавни и строги спешни мерки за спокойствието на жителите на селото.

Гости на срещата бяха кметът а общината Христо Христов, секретарят на общината и председател а Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мария Чанева, началниците на полицейските участъци на Болярово и Елхово Апостол Атанасов и Георги Вълев и адвокатът на община Болярово Георги Дженков.

Кметът на селото запозна присъстващите с голяма част от престъпленията, на които авторите са едни и същ и отлично познати на всички в селото. Членовете на Обществения съвет изказаха своите опасения и предложения за вземане на спешни и адекватни мерки, без това да пречи на работата на органите на реда. Няколко бяха одобрените действия и мерки, по които ще се действа незабавно.

Общинският кмет взе отношение също и сподели, че в село Попово и село Мамарчево има същите проблеми и са правени няколко срещи. Ефект от тях има и решение на голяма част от проблемите също. Именно затова очаква развитие и решение на основните проблеми и тук, не скри надеждата си в това отношение господин Христов. Разбира се, ще се търси съдействието на полицията и прокуратурата, обединените усилия на институциите несъмнено ще доведе до ползотворни действия.

IMG_6753 IMG_6755

 

About the Author :

Leave a reply