Общественият съвет към благотворителната кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот” реши да бъдат отпуснати средства за лечение на дете с изкривяване на гръбначния стълб

 

Ямбол, 02.12.2021 г.

На 1 декември се проведе заседание на Обществения съвет към благотворителна кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот”. На членовете му беше предоставен протокол от заседанието на лекарската комисия, състояло се на 29 ноември 2021 година.

След като разгледаха и обсъдиха приложените документи, членовете на Обществения съвет към благотворителна кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот” единодушно решиха да бъде отпусната сума в размер на 1485 лева от благотворителната кампания „Подай ръка-спаси живот” за лечението на дете, което е с ювенилна идиопатична сколиоза (изкривяване на гръбначния стълб по неизвестна причина).

Неговото състояние не се повлиява от рехабилитацията в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – Ямбол и след консултации с лекуващия лекар на момичето е поставен коригиращ корсет. В Сливен периодично се извършва физиотерапевтична медицинска терапия, която според лекуващия лекар следва да продължи във времето. Неговото мнение е, че състоянието на детето ще се повлияе добре от провеждана рехабилитация и носене на коригиращ корсет.

Дарените към момента средства в благотворителна кампания на Община Ямбол „Подай ръка – спаси живот” са  в размер на 47 477.60 лева.

Приемът на документи за отпускане на финансова помощ на нуждаещи се от спешно медикаментозно или оперативно лечение, което не се заплаща от НЗОК или други доброволни здравно-осигурителни фондове, тежко болни ямболски деца и млади хора в рамките на благотворителната кампания на община Ямбол „Подай ръка – спаси живот“ се извършва в отдел „Хуманитарни дейности” на Община Ямбол.

Кандидатите следва да са с постоянен или настоящ адрес в град Ямбол.

Документите за кандидатстване са:

– заявление по образец (получава се в деловодството на община Ямбол);

– декларация, посочваща дали за предстоящото лечение е ползвана финансова помощ от други източници и в какьв размер;

–  експертно решение на ТЕЛК;

–  епикриза от специализирано лечебно заведение;

– етапна епикриза издадена от семейният лекар за моментно състояние на детето;

–  копие на рецептурна книжка (при необходимост);

–  други документи, предоставящи повече информация за конкретния случай;

– декларация, попълнена от родителя/настойника, удостоверяваща детето ползвало ли е за предстоящото лечение  финансова помощ от друг/и източници. Ако е ползвано финансиране – да бъде конкретизирано.

За неверни данни деклараторът отговаря по реда на член 313 от Наказателния кодекс.

 

 

About the Author :