Обществена трапезария в „Тунджа”

Hrana1AБлизо 360 души от 24 села на община „Тунджа” ще получават безплатна храна от първия ден на Новата 2014 г. до 30 април. От общината съобщават, че и в момента набират заявления за ползване на услугата „Обществена трапезария”. Стойността на един храноден за всеки ползвател е 2,40 лв. и включва както  храната за обяд – супа, основно ястие и хляб, така и разходи за предоставянето на услугата, като транспорт, консумативи.

За участие могат да кандидатстват лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца. Заедно с услугата „Обществена трапезария”, общината предоставя и услугата „Домашен социален патронаж”, която обхваща 20 села с капацитет от 220 места. По този начин общината предоставя възможност нуждаещите се от 44-те села да получават топла храна.

About the Author :