Обхватът на децата в детските градини в областта намалява с 2,1 % за година

3223В област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор към 1.12.2017 г. , като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя, информират от Националния статистически институт. В тях са записани 3 657 деца, от които 1 887, или 51.6% са момчета.  В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.4%.

Броят на детските групи е 158 и намалява с 1.3% спрямо предходния период.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, намалява до 73.3%,  или с 2.1 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 192, като за градовете е 204, а за селата – 160. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 336, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0.6%.

 

 

About the Author :

Leave a reply