Обучителен курс на млади природозащитници по проект в Болярово

DSC01241На 28 и 29 декември 2017 г. в компютърната зала на читалище „Възраждане-1912“, град Болярово, се проведе обучение на 15 ученика от СУ “Д-р П. Берон“, град  Болярово под наслов „Млади еколози“.

Курсът включваше четири модула, предоставящи информация в областите химия, биология, физика и екосистеми. Познанията, които получиха младите хора, обхващаха биотични и абиотични фактори на хабитатите, екосистеми и биоми, взаимовръзки между ресурсите и природните системи и др. подобни.

В началото и в края на двудневното обучение участниците попълниха тестове, измерващи степента на познанията им по представените теми. Допълнително, се проведе разговор, в който младите хора споделиха притесненията си за нарастващото замърсяване на околната среда, пожарите, бедствията и човешките дейности, които нарушават екологичното равновесие и все повече създават поводи за тревога за бъдещето на планетата.

Проектът е със срок от 12 месеца и се изпълнява в партньорство с община Кофчаз от Република Турция  и предвижда изпълнение на иновативни дейности, целящи да привлекат вниманието на младите хора от двете страни на границата на Р България и Р Турция към проблема с опазването на околната среда.

Проектът е на стойност 78 367,03 евро и е с продължителност  до 20.03.2018 година.

DSC01175 DSC01153

           

About the Author :