Обучения по първа помощ за служители от Държавно горско стопанство – Елхово

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 9 ноември 2016г., съгласно постигната договореност между БЧК-Ямбол и ръководството на Държавно горско стопанство – Елхово, се проведоха две специализирани обучения по първа долекарска помощ за служители от структурата.

Обученията се проведоха в подходяща зала на територията ДГС-Елхово от Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.

Основната цел бе,  придобиването на конкретни знания и практически умения за прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадал на мястото на инцидентa или в близост до него до идването на екип от Спешна медицинска помощ. Поставен бе акцент върху рисковете от ухапване от бозайници, влечуги и насекоми  и мерките за оказване на първа помощ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗа реализацията на основната цел бяха използвани следните методи: лекционно поднасяне на учебното съдържание, дискусия, демонстрации и практически упражнения.

По време на обученията участниците имаха възможност да задават въпроси и да се обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на горското стопанство.

Общият брой на обхванатите е 25.

                                                                                                 Добриела Праматарова

About the Author :

Leave a reply