Обучения по първа помощ за служители от Държавно горско стопанство – Елхово

2На 12 юни 2019г., съгласно постигната договореност между БЧК-Ямбол и ръководството на Държавно горско стопанство – Елхово, се проведе обучение по първа долекарска помощ за служители от структурата.

Основната цел бе, придобиването на конкретни знания и практически умения за прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадал на мястото на инцидентa или в близост до него до идването на екип от Спешна медицинска помощ. Поставен бе акцент върху рисковете от ухапване от насекоми, бозайници и влечуги и мерките за оказване на първа помощ.

 

Обучението се проведе в зала на територията ДГС-Елхово от д-р Петя Качулева, лектор по първа помощ и  Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.

По време на обученията участниците имаха възможност да задават въпроси и да се обсъдят конкретни случаи от практиката, свързани със спецификата на дейността им като служители на горското стопанство.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply