Обучения по оказване на първа помощ за педагогически и медицински специалисти проведе БЧК – Ямбол

Ямбол, 20.12.2022 г.

Поредни две обучения по оказване на първа помощ за педагогически и медицински специалисти проведе Ямболската червенокръстка организация.

Инициативата е на Милена Панчева, директор на Детската градина „Невен“ в град Елхово и имаше за цел усвояването на теоретични знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми и злополуки с деца, за намаляване на риска и негативните последствия, следствие от инциденти  в детската градина.

Обученията се провеждат по програмата на БЧК „Първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст“, като специално внимание бе отделено за практическо оттрениране прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия, кръвоспиране и обработка на рани, позициониране на пострадало дете, обездвижване и подготовка за транспортиране.

Обсъдиха се актуални въпроси, свързани с най-често срещаните заболявания и симптоми в детската възраст.

В края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс „Първа долекарска помощ на деца до 8-годишна възраст”, със срок на валидност 5 години.

About the Author :