Обучение по първа помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 07 юли 2014г. екип на БЧК-Ямбол проведе въвеждащо обучение по първа долекарска помощ за служителите от Центъра за настаняване от семеен тип „Къща за нашите деца” в град Елхово.

Инициативата имаше за цел тринадесет служители от центъра и техния ръководител да получат базисни познания по първа помощ – цели и принципи на първата помощ; спасителна верига; основни жизнени показатели; видове кръвотечения и обработка на рани; травми на опорно-двигателния апарат и др., като се акцентира върху специфични подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с физически и ментални увреждания.

Обучението се проведе в присъствието на инж. Митко Филипов – директор на Областния секретариат на БЧК, а водещ обучител бе Добриела Праматарова – специалист «Първа долекарска помощ» към БЧК-Ямбол и премина при подчертан интерес и активно участие в практическата част от страна на служителите.

About the Author :