Обучение по първа помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 21 януари 2015г. в учебната зала на БЧК-Ямбол се проведе обучение по първа долекарска помощ на работното място за работници и служители от ПФС „Мостинженеринг” АД . Обучението имаше за цел да се усвоят основни техники по оказване на първа помощ на пострадал при злополуки, причинени от инциденти по време на работа. По този начин участниците имаха възможност да придобият допълнителна компетентност за да могат да реагират адекватно, оказвайки първа помощ и да се намали риска от трайни негативни последици за пострадалия .

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбучението се проведе от д-р Панайот Попов, обучител по ПДП към БЧК – Ямбол.

Всички участници получиха удостоверения за преминат курс „Първа помощ на работното място”.

                                                                                                 Добриела Праматарова

About the Author :