Обучение по първа помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо инициатива на Службата по трудова медицина (СТМ) на Български червен кръст, съобразно Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ), Ямболската червенокръстка организация бе домакин на организирано обучение по първа помощ за служители от Виваком.

Специализираното обучение се проведе според утвърдените със Заповед № РД 09-410/ 1994г. на министъра на труда и социалната политика „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” и е съгласно постигната договореност между СТМ на БЧК и Виваком за реализиране на поредица от обучения, насочени към служители от цялата страна.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ продължение на четири учебни часа участниците имаха възможност да придобиват знания и практически умения във връзка с повишаване на тяхната готовност за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадал до идването на специализирана медицинска помощ.

Обучението се проведе от Слави Пачалов – ръководител на Службата по трудова медицина към Български Червен кръст.

На участниците бе дадена възможност да задават актуални въпроси и да обсъдят конкретни случаи с инциденти, свързани със спецификата на дейността им.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУчастие в обучението взеха представители от  Службите по трудова медицина, функциониращи на територията на град Ямбол и служителите на Ямболската червенокръстка организация.

Добриела Праматарова

About the Author :