Обучение по първа помощ за хора със специфични потребности

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо предложение на председателя на дружеството на БЧК към „Спортен клуб на инвалида-Ямбол 99” – Надка Александрова, на 06 април 2016г. в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в град Ямбол се проведе базово обучение по първа помощ за хора със специфични потребности. Инициативата съвпадна с отбелязването на 7 април – Международен ден на здравето и празник на здравния работник.

Основната цел бе участниците не само да се запознаят с основните понятия, принципи и алгоритми по оказване на първа помощ при различни травми следствие от инциденти, но и да се даде възможност същите да придобият базови познания, умения и мерки за справяне с живото застрашаващи състояния на пострадал до пристигането на специализирана медицинска помощ. Водещ обучител бе Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ” в БЧК-Ямбол.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAИмайки предвид спецификата на аудиторията, бяха използвани подходящи методи за визуализация и демонстриране на начините за оказване на първа помощ. По време на обучението участниците имаха възможност да задават въпроси и да споделят различни ситуации, при които са се оказали в ролята на спасители и са успели да помогнат на пострадали. Това е поредното доказателство за нас, че всеки може да оказва помощ на пострадал независимо, че има различна степен на увреждане. Водещото в такива случаи е силното желание да помогнеш на човека, който точно в този момент е имал нужда от твоята помощ.

Общият брой на обхванатите в обучението е 23.          

 

About the Author :