Обучение по първа помощ за педагогически специалисти

btyПо инициатива на ръководството на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ в град Ямбол, БЧК – Ямбол организира обучение по първа  помощ за педагогически специалисти от  гимназията. Обучението се осъществява в две части с обща продължителност четири учебни часа и има за цел участниците да придобият специфични знания, умения и компетентност за техниките по оказване на първа помощ при различни видове травми и злополуки с деца във и извън училищна среда, за намаляване на риска и трайните негативни последици.

Общият брой на обхванатите педагогически специалисти е 17.   

bty

About the Author :