Обучение по първа долекарска помощ на работното място

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 20 май 2015 г. в залата на БЧК-Ямбол се проведе първото от планираните общо две специализирани обучения по първа долекарска помощ на работното място за служители от Ресурсен център за подготовка, интеграция, образование и възпитание на деца с увреждания в град Ямбол. Инициативата е по предложение на ръководството на центъра и има за цел участниците да придобият знания и практически умения във връзка с повишаване на тяхната готовност за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на работна с деца и младежи. По време на обучението бе поставен акцент както върху най-често срещаните заболявания в детската възраст, така също и върху специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с физически и ментални увреждания.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСлед приключване на обученията всеки участник получава удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”. Водещ обучител бе д-р Панайот Попов – лектор по първа помощ към БЧК-Ямбол.

About the Author :