Обучение по първа долекарска помощ за хора от третата възраст.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо инициатива на ръководството на Общински съвет на БЧК-Ямбол и съгласувано с председателите на дружествата на БЧК в града, Ямболската червенокръстка организация стартира серия от обучения по първа помощ, насочени към хората от третата възраст. Първото от тях се проведе за доброволците на БЧК към квартален клуб на пенсионера „Гигант” и имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения във връзка с повишаване на тяхната готовност за оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти, прилагането на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия на пострадал до идването на специализирана медицинска помощ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОсобен интерес предизвикаха темите свързани с навяхвания и изкълчвания, инфаркт, инсулт, диабет и други характерни за тази възрастова група заболявания. Общият брой на обхванатите е петнадесет.

Водещ обучител бе Добриела Праматарова-специалист по първа помощ в областния секретариат на БЧК-Ямбол.

Добриела Праматарова

About the Author :